Czynności i usługi notarialne Wrocław Rynek

Kim jest notariusz?

Jest to osoba wykonująca zawód zaufania publicznego. Posługuje się pieczęcią z wizerunkiem orła białego nadając dokumentom i umowom rangę urzędowych. Małgorzata Muszyńska świadczy takie usługi w swojej siedzibie nieopodal wrocławskiego rynku.

Na czym polega jego funkcja?

Jego funkcja polega na tworzeniu aktów stosowania prawa w systemie prawa kontynentalnego. W Polsce zostaje on powoływany przez ministra sprawiedliwości, a jego działalność podlega regulacjom ustawy z dnia 14.02.1991 roku: “Prawo o notariacie”. Wiele z czynności prawnych musi być dokonanych w Polsce ze statusem dokumentu urzędowego. Jest on więc obecny przy rozwiązywaniu spraw, którym strony muszą lub chcą nadać charakter urzędowy i posiadać stosowny dokument. Jego usługi są powszechnie uznawane za wiarygodne i zgodne z prawdą.


Zakres czynności notarialnych w Polsce

Na terenie całego kraju zakres czynności wykonywanych przez niego jest dokładnie taki sam. Wśród tych które wykonuje można wymienić, m. in.:
  • usługi notarialne dotyczące m. in obrotu nieruchomościami:
   • sprzedaży działek, lokali, praw własnościowych,
   • darowizn działek, darowizn lokali lub darowizn spółdzielczych praw własnościowych do lokali,
   • podziału majątku,
   • zmiany właściciela,
   • dożywocia,
   • najmu okazjonalnego,
   • umowy darowizny,
  • akty poświadczenia dziedziczenia,
  • poświadczenia (własnoręcznego podpisu, zgodności kopii z oryginałem),
  • przyjmowanie na przechowanie pieniędzy czy papierów wartościowych,
  • wnioskowanie o wpis w księdze wieczystej,
  • sporządzanie odpisów, wypisów i wyciągów z dokumentów,
  • akty pełnomocnictwa,
  • intercyzy,
  • testamenty,
  • umowy spółek.

Warunki zawierania aktu

Zakazanym jest, by notariusz wykonywał czynności dotyczące umów jego samego lub świadczył usługi komuś bliskiemu. Jego zadaniem jest czuwanie nad zabezpieczeniem praw stron, jak i zadbanie o ich interesy. Wszystkie akta i umowy są wprowadzane do rejestru. W przypadku zagubienia dokumentu można poprosić o jego odpis.

Taksa

Notariusz pobiera wynagrodzenie za swoje usługi, które jest zależne od rodzaju czynności. Zapłata ta nosi miano taksy, których maksymalne kwoty stawek określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 28 czerwca 2004 r.

Kontakt

Telefon

+ 48 71 792 72 72
+ 48 505 359 065

Lokalizacja

Ul. Świdnicka 22/22
50-068 Wrocław
woj. dolnośląskie
II piętro, w budynku znajduję się winda

Parking

Najbliższe parkingi znajdują się w Domu Handlowym Renoma, w parkingu Narodowego Forum Muzyki, parking za Operą Wrocławską.

NIP 8942273995
REGON 021923607

Numer rachunku bankowego:

35 1050 1575 1000 0092 7536 6871
ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Numer rachunku depozytowego w PLN:

25 1050 1575 1000 0092 7536 6954 ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Close Menu